Již od počátku 90. let minulého století je velmi těžké psát varovné knihy o budoucím vyčerpání zdrojů. Většina předpovědí působivé Zprávy Římského...