Strahovský klášter vypadá impozantně a krásně. Zvenku. Zdání ale klame. První, co nezbytně potřebuje, je oprava střech. Jeho opat Michael Josef...