Město Humpolec má bezkonkurenční podmínky pro podnikání. Jasně to ukázaly dlouhodobé výsledky srovnávacího výzkumu "Město pro byznys desetiletí", který zpracovává analytická agentura Datank a jehož mediálním partnerem je týdeník Ekonom.

Výzkum se zaměřuje jak na podnikatelské prostředí v obcích s rozšířenou působností, tak na přístup veřejné správy v nich.

První dva kraje, kde jsme udělali desetiletý sumář a z nichž přinášíme výsledky, byly Vysočina a Jihočeský kraj. Vysočině kraluje již zmíněný Humpolec. Na druhém místě je Pelhřimov, třetí Jihlava. V Jihočeském kraji je nejlepší Písek, na druhé a třetí místo se řadí Jindřichův Hradec a Třeboň.

Město pro byznys desetiletí

Kraj Vysočina

1. Humpolec
2. Pelhřimov
3. Jihlava

Jihočeský kraj

1. Písek
2. Jindřichův Hradec
3. Třeboň

Na hlavním tahu

Základem úspěchu Humpolce je dobrá dopravní dostupnost. Nikoho nepřekvapí, že těží z blízkosti dálniční sítě. Město se může pochlubit vy­sokým podílem velkých zaměstnavatelů, stejně jako kvalitním odborným vzděláváním, které zaznamenává vysoký počet studentů a učňů. O otevřenosti místní radnice nejen směrem k podnikatelům zase svědčí mimo jiné vysoký počet úředních hodin místního úřadu.

"Mám z toho samozřejmě velkou radost, je za tím dlouhodobé úsilí jak samosprávy, tak podnikatelů za celou éru už od devadesátých let až po současnost. Pokud se s něčím potýkáme, tak je to nedostatek pracovních sil, a to hlavně ve výrobní sféře. Snažíme se proto spolupracovat s podnikateli, ale i se středními a základními školami a motivovat mladé lidi zrovna k tomu, aby se vydali třeba právě cestou menšího podnikání podle svých znalostí a odbornosti. To je věc, která je dlouhodobá, ale nutná," uvádí starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Ocenění za město Písek převzala jeho starostka Eva Vanžurová.
Ocenění za město Písek převzala jeho starostka Eva Vanžurová.
Foto: Vojtěch Resler

Vynikajícími podmínkami pro podnikatele se může na Vysočině pochlubit také Pelhřimov. Za kvalitním prostředím stojí mimo jiné vysoký podíl velkých zaměstnavatelů, do vstřícného přístupu veřejné správy se promítají kvalitní webové stránky s ohledem na podnikatele. Radnice má také velmi nízké výdaje na dluhovou službu.

Třetí příčku zaujímá Jihlava, a to díky vysoké likviditě a rozsáhlé bytové výstavbě. Radnice se může také pochlubit vynikající elektronickou komunikací, jejíž kvalita a včasnost jsou prověřovány prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů.

Důraz na malé a střední firmy

V dlouhodobém srovnání zaujímá město Písek v rámci regionu výjimečné postavení. Za posledních deset let byl pětkrát na úplné špičce a třikrát obsadil druhé místo. Za vynikající dlouhodobé výsledky vděčí Písek především vysokému podílu malých a středních firem, stejně jako kvalitnímu odbornému školství. Radnice se může dlouhodobě i v rámci celorepublikového srovnání pochlubit vysokou likviditou, vysokým podílem kapitálových výdajů a dobrou komunikací s podnikateli.

Písek byl za posledních deset let v regionu pětkrát na úplné špičce a třikrát obsadil druhé místo.

"Pro Písek je to vynikající vizitka a je to ohodnocení práce mých kolegů, protože v Písku je nastavený trend spolupráce města a podnikatelů. S čím se potýkáme, je nedostatek pracovníků. Proto jsme se zapojili do programu Srbsko a máme zájem o celé rodiny. Myslím si, že se také snažíme hodně pomáhat firmám ve spolupráci se středně velkými firmami. Pořádáme dvakrát do roka setkání s podnikateli, kdy se bavíme o jejich problémech, iniciujeme setkání podnikatelů a odborných středních škol. Zde mají možnost vyjádřit názor, kam by se mělo vzdělávání ubírat, protože školní učivo je trošku pozadu za současnými potřebami. Aktuál­ně jsem řešila problémy s dopravou, takže v čem může město pomoci, tam se snažíme. V průmyslové zóně máme ještě jeden pozemek, ale my teď rozhodně nebudeme chvátat s tím, abychom ho dali k dispozici, právě s ohledem na možnosti sehnat pracovní síly," uvádí starostka Písku Eva Vanžurová.

Celkově stříbrný Jindřichův Hra­­dec se v posledním desetiletí může po­chlubit dvakrát krajským ví­tězstvím, dvakrát druhým i třetím místem. Velkou zásluhu na tom mají především v kraji nejlepší webové stránky z hlediska podni­katelského obsahu a také nejnižší dluhová služba.

Bronzovou příčku v dlouhodobém srovnání drží město Třeboň. Mohou za to mimo jiné vysoké kapitálové výdaje nebo také dostupnost lékařské péče.

Cílem srovnávacího výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí a přístupu veřejné správy, je vytvořit diskusní platformu na téma možností podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i ve­řejnost jsou díky výzkumu k dispozici výsledky, které zahrnují všechny důležité informace a statistická data ze sledované oblasti. Do výzkumu je zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy. Partnerem výzkumu je společnost Eurovia CS.

Související