Německé hospodářství výrazně ochlazuje. Poté, co v březnu spolková vláda už podruhé během dvou měsíců snížila odhad letošního růstu hrubého domácího produktu na aktuální předpověď 0,8 procenta, přišla minulý týden s ještě nižším odhadem i německá centrální banka. Tuzemská ekonomika, která je s tou německou velmi úzce provázaná, důsledky tohoto ochlazení zatím výrazněji nepociťuje. Většina analytiků oslovených Ekonomem očekává, že by do domácího vývoje mohla markantně zasáhnout spíše hlubší a dlouhodobější stagnace německého hospodářství. Optimismus si zachovávají i exportéři, kteří se spoléhají na stabilní německou poptávku, a více než třetina z nich v letošním roce očekává dokonce zvýšení vývozů z Česka do Německa.

Německo brzdí nižší poptávka po autech, brexit i celní spory mezi Spojenými státy a Čínou.

Auta, brexit a obchodní války

V loňském roce se německý hrubý domácí produkt zvýšil o 1,5 procenta, což bylo nejpomalejší tempo růstu za poslední čtyři roky. Ve třetím čtvrtletí ekonomika v porovnání s předcházejícími třemi měsíci dokonce o 0,2 procenta poklesla. V závěru roku a v prvním čtvrtletí se ale vrátila k mírnému růstu, a rozptýlila tak obavy z propadu do recese.

Přesto Německá spolková banka minulý týden výrazně snížila svůj odhad letošního růstu HDP z prosincových 1,6 na 0,6 procenta. Podle její analýzy je domácí spotřeba i nadále poměrně silná, přičemž hospodářský růst brzdí hlavně pokles poptávky po německém zboží v zahraničí.

Export z Německa sice loni zaznamenal mírný, tříprocentní růst, ale poškodila jej nejistota spojená s odchodem Velké Británie z EU, eskalace americko-čínských obchodních sporů i slabší hospodářský růst ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Turecku a některých dalších tradičních odbytištích německého zboží. "Automobilovému průmyslu se sice podařilo překonat potíže související se zavedením nových evropských emisních pravidel, postihla jej ale nižší globální poptávka po autech," uvádí červnová analýza Deutsche Bundesbank.

Na podzim také podle banky došlo k rozsáhlému zpomalení i v dalších exportně orientovaných segmentech, především ve strojírenském, elektronickém a chemickém průmyslu. "Německu se krutě nevyplácí závislost na zahraniční poptávce především z rozvíjejících se ekonomik a velký podíl automobilového průmyslu na HDP," domnívá se analytička Raiffeisenbank Helena Horská. "Služby, které naopak díky silné domácí poptávce v Německu rostou, nemají sílu vykompenzovat ochlazení průmyslové výroby," dodává Horská.

Německá centrální banka očekává, že v druhé polovině letošního roku dojde k mírnému oživení, zejména v důsledku přetrvávající silné domácí spotřeby, která do jisté míry vyváží klesající vývoz a s ním spojený pokles průmyslové výroby.

Optimističtí exportéři

Právě na silnou německou spotřebu spoléhají čeští exportéři. Do Německa stabilně směřuje kolem 32 procent českého vývozu tvořeného vedle dodávek pro automobilový průmysl také stroji a elektrotechnikou. Německé firmy přitom reexportují jen malou část českých importů. Přesné údaje o podílu následného exportu na celkovém českém vývozu do Německa nejsou k dispozici, ekonom Michal Mejstřík však v roce 2014 odhadl, že se to týká zhruba pětiny českého zboží vyvezeného do Německa. Podle analýzy Asociace malých a středních podniků z roku 2016 se německý reexport do Číny týká českého zboží v hodnotě 52 miliard korun, tedy asi čtyř procent celkového vývozu.

Zprávy o zpomalování německé ekonomiky tak české exportéry příliš neznervózňují. Podle agentury CzechTrade sice každá osmá firma, která do Německa vyváží, zaznamenala propad objednávek kvůli brexitu, více než třetina jich ale zároveň očekává, že objem vývozu letos stoupne, zatímco snížení čeká 28 procent.

Česká národní banka i ministerstvo průmyslu a obchodu už zahrnuly situaci v Německu do svých předpovědí pro letošní rok, kdy obě instituce odhadují růst na 2,5 procenta HDP. Podobně jako v Německu by jej měla táhnout hlavně domácí spotřeba.

Výraznější dopady německého hospodářského ochlazení na českou ekonomiku lze podle analytiků čekat především v případě, že by se Německu nepodařilo zabránit propadu do recese. "Pokud se německá ekonomika postaví ke konci roku zpátky na nohy, nebudou ani v Česku důsledky fatální. Největší dopady slabého Německa bychom měli pocítit v druhé polovině roku 2019, kdy naše ekonomika výrazněji zpomalí a meziročně se růst pravděpodobně dostane pod dvě procenta," říká Jan Bureš z Patria Finance.

Třetina českých exportérů do Německa očekává, že letos objem jejich vývozu vzroste. Snížení čeká 28 procent z nich.

Některé české firmy přitom v německých problémech vidí příležitost k vlastnímu růstu. "Nám krize v Německu pomáhaly. Naši potenciální zákazníci nechudli, ale v rámci paniky hledali jiné varianty čokoládových dárků a našli je u nás," říká majitel čokoládovny Fikar Jaroslav Fikar.

Jak se německé zpomalení projeví v Česku?

Helena Horská
Raiffeisenbank

Odhadujeme, že zpomalení německé ekonomiky o jeden procentní bod přibrzdí českou ekonomiku o 0,6–0,8 procentního bodu. Tuzemská ekonomika ale stále konverguje, a proto je její tempo růstu vyšší, takže i kdyby Německo sklouzlo do krátké nebo takzvané technické recese, ekonomika zpomalí, ale nepoklesne. Recese jí zatím nehrozí.

Michal Skořepa
Česká spořitelna

Projeví se pouze v těch oborech, které doposud neregistrovaly převis objednávek nad svou kapacitu. U firem, kde tento převis existuje, dojde pouze k jeho snížení, a tyto firmy tak nemusí zaznamenat žádné významnější zpomalení. Podle dostupných údajů takové firmy v Česku převažují. Pokud nedojde k významnému zhoršení situace ohledně obchodních válek, brexitu a čínského růstu, další zpomalování české ekonomiky už zachytit nemusíme buď vůbec, nebo spíše v důsledku nedostatku dalších pracovníků na trhu práce.

Hana Lipovská
Ekonomicko-správní fakulta MU

S velkou mírou pravděpodobnosti se zpomalení projeví, ovšem s patřičným zpožděním několika kvartálů. Česká ekonomika patrně není s německou dokonale synchronizovaná, míra zpoždění zatím, pokud vím, nebyla nikdy přesně identifikovatelná. Zpomalení postihne především odvětví, která do Německa nejvíce exportují, tedy zejména strojírenský a automobilový průmysl.

Pavel Sobíšek
UniCredit Bank

Zpomalení české ekonomiky nebude kopírovat německý vývoj stoprocentně, protože některé její části, kupříkladu stavebnictví, budou podporovány setrvačností domácí poptávky. Teprve kdyby se růst v Německu neoživil ani příští rok, zpomalila by česká ekonomika razantněji.

Související