Přehled pro svou zdravotní pojišťovnu musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno vaše daňové přiznání, tedy nejpozději do 2. května 2019. Pokud vám nevznikla povinnost daňové přiznání podat, musíte přehled odevzdat nejpozději do 8. dubna 2019.

Když přiznání zpracovává daňový poradce, termín pro podání přehledu se posune na 1. srpen 2019. Máte však povinnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně do 30. dubna 2019.

Zdravotní pojištění

Celý článek si můžete zakoupit za 9 Kč.

Kupte zde

Tiskopisy přehledu má každá zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách, kde si je můžete také stáhnout. Většina zdravotních pojišťoven již také nabízí snadné vyplnění přehledu o příjmech a výdajích na svých webových stránkách, kde je obvykle možné i jednoduše zaplatit případný nedoplatek na pojistném.

Použít byste měli tiskopis té pojišťovny, u které jste byli v roce 2018 pojištěni.

Po zadání údajů do přehledu zjistíte, jaká je výše vašeho pojistného za rok 2018. Sazba pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu.

Po odečtení případných záloh, které jste uhradili za rok 2018 (tzn. včetně zálohy za prosinec 2018 uhrazené do 8. ledna 2019, ale bez zálohy za prosinec 2017 uhrazené do 9. ledna 2018), vám v přehledu vyjde částka výsledného přeplatku či nedoplatku na pojistném.

jarvis_5c62e4ff498e678d7af3fd9f.jpeg
Ilustrace: Miloš Gašparec