Poté, co se vypořádáte s přehledem pro zdravotní pojišťovnu, na vás čeká ještě přehled pro správu so­ciálního zabezpečení. Zpracováváte-li si daňové přiznání sami bez pomoci daňového poradce a podáváte-li je v řádném termínu, musíte přehled odevzdat nejpozději do 2. května 2019. Pokud vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání, stačí, když přehled odevzdáte do 31. července 2019.

Když vaše přiznání zpracovává poradce a tuto skutečnost do 30. dubna 2019 doložíte správě sociálního zabezpečení, prodlužuje se vám lhůta pro podání přehledu do 1. srpna 2019.

Tiskopis přehledu pro správu sociálního zabezpečení je na rozdíl od přehledu pro zdravotní pojišťovny univerzální.

Pojistné na sociální zabezpečení

Celý článek si můžete zakoupit za 9 Kč.

Kupte zde

Klasické papírové tiskopisy přehledu si můžete vyzvednout na každé okresní správě sociálního zabezpečení, anebo si můžete formulář včetně pokynů k jeho vyplnění stáhnout v elektronické podobě na webu České správy sociálního zabezpečení (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2018).

Disponujete-li zaručeným elektronickým podpisem, můžete přehled podat elektronicky. Stále to však není povinností.

Po vypočtení výše vašeho pojistného za rok 2018 a odečtení záloh zaplacených za minulý rok vám vyjde výše nedoplatku či přeplatku na pojistném.

!POZOR: Od ledna letošního roku došlo ke změně v placení záloh na pojistné na důchodové pojištění. Nově je záloha na pojistné za kalendářní měsíc splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. Záloha za prosinec 2018 se podle přechodného ustanovení nemusela platit, nicméně pokud jste platbu poslali mezi 21. 12. a 31. 12. 2018, je tato záloha považována za zálohu na prosinec 2018. Pokud jste si ale nezměnili včas platební příkaz a zálohu za prosinec 2018 jste poslali až v lednu 2019, je tato záloha považována za zálohu na leden 2019.