Pohled na výsledky několika posledních voleb v České republice je nutně subjektivní, ovšem − co si budeme namlouvat − objektivně to není dobré. Stalo se zvykem z toho vinit méně vzdělané, ale dneska jsem zjistil, že okruh pachatelů se začíná zajímavým způsobem rozšiřovat. Prý za to mohou také inženýři, protože se jim nedostává humanitního vzdělání, a proto si svojí technickou logikou dokážou odůvodnit i pravdivost lží šířených konspiračními weby. A proto jim věří.

Asi si řeknete, že je to tak nelogické, že ani nemá cenu se tím zabývat. Jenže pohrdání humanitních vzdělanců techniky a přírodovědci je poměrně časté.