Během uplynulých 40 let ekonomika Spojených států zažila čtyři recese. Z těchto čtyř měl konvenční příčinu jen vleklý útlum let 1979 až 1982. Federální rezervní systém se domníval, že inflace je příliš vysoká, a tak ekonomiku vzal přes hlavu cihlou zvyšování úrokových sazeb. Pracující v důsledku toho zmírnili požadavky na růst mezd a firmy osekaly plánované zvedání cen.

Ostatní tři recese byly vždy způsobeny poruchami na finančních trzích. Po krizi úspor a půjček v letech 1991 až 1992 přišlo v období let 2000 až 2002 splasknutí internetové bubliny a poté v roce 2007 zhroucení trhu s podřadnými hypotékami, které v následujícím roce vyvolalo globální finanční krizi.

Na počátku ledna 2019 jsou inflační očekávání podle všeho dobře ukotvena na dvě procenta ročně a Phillipsova křivka − odrážející vztah mezi nezaměstnaností a inflací − zůstává neobvykle plochá. Významný vliv na ceny a mzdy nemají převisy ani deficity výroby či zaměstnanosti oproti trendům potenciálního výstupu či přirozené míry.