Když v roce 1950 probíhala bouřlivá kolektivizace a totální změna společenských, ekonomických a sociálních podmínek, proměnil se český venkov a dopady této změny jsou vidět dodnes okolo nás. Mohou nás v demokratické společnosti zase dostihnout změny, které nadlouho změní tvář českého venkova? Jsem stále více přesvědčen, že nás takové změny čekají a že se na ně neumíme připravit. A bude se jednat o celý soubor technologických a ekonomických změn, na které budou navazovat i změny sociální a možná i politické.

Inovativní průmysl přinese nové možnosti, nové komunikační kanály a nové výzvy. Například samo­řiditelná autonomní auta změní hustotu a bezpečnost provozu, takže dojíždět do práce z venkova bude snazší a rychlejší. Samozřejmostí bude i na venkově plné pokrytí signálem s vysokou rychlostí, který poskytne všechny možnosti využití (a zneužití) techniky, velkých dat a jiné technologické vychytávky. Nebude existovat velký rozdíl ve vybavenosti a dostupnosti služeb a sítí na venkově a ve městě. Ale je to klíčové pro kvalitu života? Skutečně se život odvíjí od rychlostí připojení na signál a poloautomatů v autě, domě nebo práci?