Koncový prodej energií se stále potýká s nekalými praktikami některých obchodníků, kteří poškozují celé odvětví. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravilo novelu energetického zákona, která by měla více chránit spotřebitele. Tématem neférového přístupu obchodníků s energií se zabývala i konference, kterou pořádal Institut pro veřejnou diskusi. Mediálním partnerem akce byl týdeník Ekonom.

Na konferenci Jak vymýtit nekalé praktiky při prodeji energií? promluvili (zprava): Mojmír Bezecný z České obchodní inspekce, Miroslav Rottner z Energetického regulačního úřadu, Pavel Cyrani za představenstvo ČEZ, Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií a náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla. Diskusi moderoval a řídil zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom David Mařík (zcela vlevo).

Jak takové nečisté postupy vy­pa­dají? Škála je velmi široká − za Energetický regulační úřad zmínil Miroslav Rottner například podomní a telefonický prodej elektřiny a plynu, kdy je člověk nátlakem přinucen k uzavření nevýhodného závazku, nebo úmyslné stavění překážek zákazníkovi na cestě za lepší smlouvou jako třeba možnost odstoupit od té stávající pouze ve velmi krátkém časovém období.

Často se také vyskytují případy, kdy lidé nevědomky podepsali plné moci v příliš širokém rozsahu. Zprostředkovatelská firma Energetické aukce tak například využívala plné moci k odstoupení od smlouvy se stávajícím dodavatelem, aniž by to zákazník chtěl. Následně pak mohla jeho jménem uzavírat závazky nové, které nebyly o nic výhodnější.

Problémoví prodejci energií se mnohdy rekrutují z řad pouhých zprostředkovatelů. Energii přímo neposkytují, proto nemusí mít ani speciální licenci od Energetického regulačního úřadu. To by se v budoucnu mohlo změnit zavedením speciální profese energetického poradce v rámci národního systému kvalifikací.

"Myslíme si, že by zprostředkovatelé měli mít nějakou formu licence, aby nesli zodpovědnost za své jednání. To bychom chtěli, aby bylo v příštích úpravách zákona zohledněno," navrhuje ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor. Aktuální novela však zatím postavení zprostředkovatelů nijak neupravuje.