Daně v českých zemích mají dvojí neblahou vlastnost. Zaprvé politici s každým novým rokem mění buď jejich sazby, nebo alespoň jiné parametry, takže vznikají zmatky. Což platí i pro právě začínající rok 2019. A zadruhé plátcům daní obvykle připadá jako vysoká právě ta sazba, kterou sami platí. Za nízkou nebo přiměřenou naopak často považují sazbu, kterou platí ostatní.

Výmluvně to potvrdilo šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) uskutečněné na 1104 respondentech loni v listopadu. Daně lidí s vysokými příjmy považuje za vysoké jen 16 procent Čechů, zatímco 28 procent je označilo za přiměřené a 45 procent za nízké. Vedle toho daně lidí s nízkým příjmem vnímá celých 60 procent našinců jako vysoké nebo příliš vysoké. Jen podle 27 procent jsou přiměřené a pouhá čtyři procenta Čechů je mají za nízké.