Přední technologičtí obři jako Apple, Amazon, Facebook či Google si výslovně vytkli za cíl nahlodat velkou část světového průmyslového a sociálního statu quo. A uspěli víc, než jak si malovali v nejdivočejších snech. Vzhledem k rozsahu a dosahu působení těchto firem na naše společnosti není divu, že v povědomí veřejnosti vzbuzují naděje i strach. Zřetelné je však jedno: bránu k moderní ekonomice v současnosti střeží malá kohorta technologických firem.

Nedostatky sítí

Digitální trhy jsou tak koncentrované ze dvou důvodů. Prvním je externalita sítě: musíme být ve stejné síti jako ten, s nímž chceme být ve spojení. To je obchodní model Facebooku a nikdo nemůže pochybovat o jeho úspěšnosti. Jsou-li naši přátelé na Facebooku, musíme tam být také, i kdybychom raději dali přednost jiné sociální síti.

Když byl vynalezen telefon, v každé ze zemí s telefonní soustavou skončila konkurence mezi sítěmi monopolem. Opět platí, že to nebylo nic abnormálního. Uživatelé chtěli mít možnost si snadno zavolat, a tak se přirozeně shlukli na jediné platformě. Když byla v 80. a 90. letech minulého století v telefonním odvětví obnovena konkurenční soutěž, bylo nezbytné, aby byly sítě vzájemně propojené a uživatel jedné tak měl přístup do všech. Bez regulace by ovšem zavedení provozovatelé přístup menším nováčkům neposkytli.

Síťové externality mohou být přímé, jako v případě Facebooku, anebo nepřímé, jak je tomu u platforem, pro něž byla vytvořena řada aplikací či her. Čím víc uživatelů je součástí platformy, tím víc vznikne aplikací a naopak. V jiných případech může počet uživatelů určovat kvalitu služby, neboť umožňuje lepší předpovědi díky přispění velkého množství uživatelů. Právě tak fungují vyhledávač Google a navigační aplikace Waze. Přestože u většiny běžných dotazů se konkurenční vyhledávače dokážou výsledkům Googlu vyrovnat, u neobvyklejších vyhledávacích požadavků nemají k dispozici dostatek dat.

Požadavkem, aby si ten, kdo kupuje jeden produkt, pořídil také balíček dalších produktů, dokáže monopolní firma v řadě oblastí upřít nováčkům přístup na trh.

Uživatelé dominantních digitálních platforem tedy těží z přítomnosti ostatních uživatelů téže platformy, i když mezi nimi nedochází k žádné přímé interakci.

Problém rozsahu

Druhým důvodem vysoké úrovně koncentrace na digitálních trzích je to, že dominantní firmy těží z úspor z rozsahu. Některé služby vyžadují velké investice. Je-li takovou službou vyhledávač, bude jeho vývoj stát zhruba stejně bez ohledu na to, zda přiláká dva tisíce, nebo dva biliony vyhledávacích požadavků ročně. Stejná ovšem nebude hodnota uživatelských dat, jež generuje. Vyhledávač, který obslouží dva biliony požadavků, může mnohem víc účtovat inzerentům a mnohem rychleji zvyšovat kapacity.

Působením síťových účinků a úspor z rozsahu tudíž digitální ekonomika neúprosně vytváří "přirozené monopoly".

Přehodnocení regulace

Nahlíženo obecněji, v digitální ekonomice jsou čtyři zřetelné oblasti k regulaci: hospodářská soutěž, pracovní právo, soukromí a zdanění.