Některé novinky jsou k lepšímu, jiné k horšímu, ale všechny by měly zajímat každého podnikatele v Česku. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR exkluzivně pro Ekonom připravila balíček dvanácti hlavních změn od Nového roku.

Seznam změn nabízíme jako dopravní semafor. Pozitivně, zelenou, oceňujeme například změnu v odpočtech na výzkum a vývoj, definici rodinného podnikání nebo navrácení příjmového limitu pro použití výdajových paušálů na dva miliony korun pro nejmenší živnostníky, na čemž se sněmovna v nejbližších týdnech zřejmě shodne. Zelenou dostává i možnost vyššího přivýdělku v rámci dohod o pracovní činnosti či zjednodušení režimu vyřizování ochranných známek.

Neutrální žlutou barvu získávají návrhy, které se buď podnikatelů příliš nedotknou, nebo kombinují pozitiva i negativa. Neutrální je tak změna v investičních pobídkách, která nově umožní podporu výrazně méně subjektům, nicméně zase vzroste šance pro středně velké podniky a pro firmy investující do výzkumu a vývoje. Na žlutou jsou také očekávané elektronické neschopenky, a to zejména z důvodu, že podnikatelé zatím nedokážou odhadnout faktický dopad jejich zavedení. Stejně tak zvýšení limitu solidární daně není pro menší firmy větší téma.

Na červenou podnikatelé zastaví u plá­novaného zrušení karenční doby, což bude mít v době nedostatku pracovníků negativní dopad na všechny za­městnavatele. Neúměrné zvýšení minimálních a za­ručených mezd negativně vnímají zejména producenti v odvětvích s nízkou přidanou hodnotou. Nejmenší živnostníci se obávají i trvale vzrůstajících záloh na sociální a zdravotní pojištění, které v součtu činí již více než 55 tisíc korun ročně. A roste i stravné, které musí zaměstnavatelé vyplácet svým pracovníkům vyjíždějícím do zahraničí.

"Změny v odpočtech na výzkum a vývoj, ukotvení rodinné firmy nebo zvýšení limitů pro výdajové paušály jsou z naší dílny a máme velkou radost, že se nám je podařilo prosadit. Bohužel ale prohráváme v sociálním dialogu," shrnuje studii předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.