Základní nepodmíněný příjem pro kaž­dého je myšlenka, o které se u nás před dvěma lety hodně mluvilo − a teď nastalo ticho, zrovna když to začalo být zajímavé. Totiž ve chvíli, kdy ve Finsku končí test na malém vzorku obyvatel s tím, že země se touto cestou dál nehodlá ubírat. Což zní výmluvně, i když detailní analýza zatím není k dispozici.

Leckdo si řekne, že zdravý rozum zvítězil, a věc bude považovat za vyřízenou. Ale to je omyl, protože tyhle myšlenky se budou vracet a zdaleka ne všechny argumenty "pro" budou mít příchuť popu­lismu nebo utopického socialismu.