Bezplatná právní pomoc je v Česku dostupná v několika podobách. Od státních aktivit v podobě ustanovování zástupců "nemajetným" účastníkům soudních řízení přes právní pomoc poskytovanou Českou advokátní komorou po bezplatné právní poradenství Exekutorské komory. Ty jsou poskytované on-line a v tzv. kamenných poradnách, které již zvládly obsloužit vyšší tisíce klientů. Samozřejmě lze jmenovat i poradenské aktivity a projekty různých osob a soukromoprávních subjektů. Navzdory těmto projektům nelze bezplatnou právní pomoc v Česku považovat za dostatečnou. Pomineme-li profesionální pomoc poskytovanou profesními komorami a jejich členy, sledujeme poměrně kolísavou kvalitu bezplatného právního poradenství. Z praxe je známo množství případů, kdy se na Exekutorskou komoru obracejí lidé, kteří již obdrželi právní radu od jiných subjektů (a nezřídka od vystudovaného právníka), již by však bylo smířlivě možné označit minimálně za zavádějící. Je tedy nezbytné napnout síly k tomu, aby poradenství bylo poskytováno osobami, které jsou v dané problematice dostatečně erudované obdobně jako v případě poradenství Exekutorské komory. Právnická obec by se měla více zajímat o zvyšování právní gramotnosti a zodpovědnosti obyvatel v rámci základního i celoživotního vzdělávání. Nelze opomenout právní prevenci a předcházení právních sporů. Je-li často namítáno, že se jedná o činnost finančně náročnou, pak je třeba poukázat na to, že preventivní kvalifikovaná právní porada je mnohonásobně levnější než řešení následných soudních pří. Bezplatné právní poradenství je potřeba směřovat do právních i geografických oblastí, které jsou svou povahou problematické a kde je poradenství nejvíce potřeba.

Autor je prezident Exekutorské komory