Právník a mecenáš Jaromír Císař se mimo partnerství v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný věnuje v nadačním fondu Bohemian Heritage Fund podpoře českého kulturního dědictví. Česko přitom podle něj firmy nemotivuje k dobročinnosti tak, jak to dělají státy na západě.

Je podle vás úroveň společenské odpovědnosti firem, takzvané CSR, v západních zemích na lepší úrovni než ve východních zemích?

Nemám to podložené nějakým srovnáním. Předpokládal bych, že ano, ale jsem občas svědkem toho, že některé západní společnosti, které působí v České republice, jsou poněkud skrblické. A to mě překvapuje. Čekal bych, že když v zemi mají pobočku a působí v ní, budou se chtít zviditelnit. A dostat od některých z nich částku, která by byla více než symbolická, může být problém.

Může to být i tím, že neinvestují do dobročinnosti proto, že to není v České republice tak časté?

Je to možné. Třeba mají pocit, že to tu není tolik potřeba, ale to pak znamená, že v centrále a v jiných zemích to dělají jako určitou úlitbu společenskému tlaku. Přesto bych rád zdůraznil, že obecně v České republice velmi výrazně stoupá úroveň společenské odpovědnosti firem.

Jak je to u advokátních kanceláří?

U nich převažuje spíše činnost pro bono. Na to není třeba vytvářet koncepci. Takovou situaci přinese život. Obrátí se na vás někdo s právním problémem, víte, že to nemá z čeho zaplatit, a vy se mu buď rozhodnete vypomoct bez nároku na odměnu či za symbolickou částku, nebo případ odmítnete.