Zná to každý bankovní klient s hypotékou: blíží se konec fixace úrokové sazby a začíná smlouvání s bankou o nových podmínkách, především úrokové sazbě. Pokud se finanční instituce nemá k tomu, aby hypotéku "vylepšila", nabízí se v tomto momentě i nejsnazší možnost odchodu ke konkurenci. Právě refixace či refinancování hypotéky znamená − s ohledem na změny úrokových sazeb v čase − i novou měsíční splátku.

Až do letošního roku většina klientů bank se "starými" hypotékami podepsanými zhruba od roku 2009 při nové fixaci získala lepší podmínky: nižší úrokovou sazbu, a tedy i nižší měsíční splátku. Sazby hypoték totiž klesaly právě od roku 2009. Na konci roku 2016 se dostaly pod 1,8 procenta, což představovalo historické dno. Od té doby rostou a už jsou o procentní bod výše než v listopadu 2016.

Týdeník Ekonom na modelovém příkladu spočítal, jak se projeví vývoj sazeb na splátce u několika variant úvěrů na bydlení, jimž končí fixace teď na podzim. První va­rianta počítala s podpisem smlouvy v roce 2011 s sedmiletou fixací. Druhá s pětiletou fixací u smlouvy uzavřené v roce 2013 a třetí s tříletou fixací z roku 2015.