Pojištění odpovědnosti managementu, pro které se standardně používá označení D&O pojištění, se na českém trhu objevuje již déle než dvacet let. I když bylo původně určeno zejména velkým společnostem, dnes je situace jiná. Riziko manažerského pochybení totiž v současnosti platí stejně pro firmy velké i SME segment, a to nezávisle na činnosti podnikání. Přesto je v Česku pojištěný jen přibližně každý desátý manažer.

Naštěstí se s postupem času náhled na riziko pozice člena orgánu (zejména pozice "statutára") mění. S tím, jak narůstá na významu regulace v mnoha oblastech podnikání, přibývají nám nové zákony, předpisy a nařízení, roste právní povědomí v celé společnosti a celkově působíme ve vysoce konkurenčním a dynamickém prostředí. Manažeři, a to i šéfové malých a středních podniků, si samozřejmě uvědomují nárůst své odpovědnosti a riziko při jejich pochybení. Na rozdíl od zaměstnance, který je chráněn zákoníkem práce a jehož odpovědnost je omezena do výše 4,5násobku měsíčního platu, člen statutárního nebo kontrolního orgánu společnosti ručí za svá případná manažerská pochybení neomezeně celým svým osobním majetkem, odpovědnost má objektivní s důkazním břemenem na své straně a v případě kolektivních orgánů je tam ještě atribut solidárního ručení.