Mraveniště je záhada evoluce: jak se mohli tvorové s nepatrným zauzlením neuronů místo mozku dopracovat ke "zřízení", které vypadá jako lidský stát? V některých ohledech ho i předčí, protože nezná krize, politické strany, a dokonce ani celebrity či bulvární tisk. Ve skutečnosti ale hmyzí státy žádnými státy nejsou. Všichni "občané" jsou si geneticky bližší než sourozenci, takže vědci spíš než o státu mluví o jedinci vyššího řádu nebo o superorganismu.

Mraveniště − na rozdíl od lidských států − ovšem šlape jako dobře namazaný stroj: produkují se tu potraviny, kontroluje populace, fungují klimatizační systémy, zakládají se kolonie… Vzhledem k tomu, že takový superorganismus má miliony členů, jejich nepatrné mozečky dohromady vytvoří mozek srovnatelný s lidským. Pokud připustíme, že systém se stává inteligentním, když počet jeho prvků překročí nějakou kritickou mez, tak to mnohé naznačuje − a trochu z toho mrazí.