Z vesmíru prý je Česká republika vidět díky pohraničním horám − což nemohu potvrdit, zato ale vím, že je rozeznatelná z letadla. Zatímco povrch sousedů se vyznačuje pestrou mozaikou polí, remízků, lesíků a toků klikatících se uprostřed niv, na státní hranici místo toho nastoupí širé lány − třicet let poté, co se smí říkat, že je to z mnoha důvodů špatně.

Jedním z těch důvodů je, že taková krajina neudrží vodu. Jinde by se tedy vrátili k remízkům a spol., v Česku místo toho po povodních zřídí Komisi pro boj s povodněmi a po suchu Komisi pro boj se suchem. Což sice dobře zabezpečí úředníky, s vodou to ale nehne. Ostatně proč taky, když se její nevhodné chování dá svést na oxid uhličitý.