Ondřej Chybík
architekt

Architektonické studio CHYBIK+KRISTOF"Na poli projekce jde jednoznačně o BIM (Building Information Modeling), česky informační model budovy. Tento nový systém projektování není založen na prostém "tahání čar" ve 2D, jak to známe z CAD systémů nebo ještě dříve pomocí příložníku a rýsovacího prkna. BIM řešení je postaveno na souběžné tvorbě jak výkresů, tak prostorového modelu a zadávání všech informací o stavbě do jednoho souboru. Výsledkem je digitální informační model, který je přesným dvojčetem reálné budovy. I po dokončení stavby se digitální model dále používá, například pro správu budovy.

Ve světě výstavby je zajímavé sledovat využívání 3D tisku a dronů. Během mého studia na ETH v Curychu jsem byl svědkem testování digitálně řízených dronů, které statik naprogramoval tak, aby vyskládaly zeď z obyčejných cihel. Rozdíl od klasického způsobu zdění byl ten, že díky přesnému výpočtu a uložení bylo možné využít maximálním možným způsobem pevnostní potenciál každého použitého elementu. Když si představíte cihlu jako objekt, který má jinou pevnost v tlaku na svém okraji a jinou uprostřed, je poměrně neefektivní stavět obyčejnou rovnou zeď. Díky přesnému uložení pomocí létajících dronů byl výsledek velice organický. Toto je extrémní, laboratorní příklad, nicméně využití digitalizovaných strojů, robotů, bude jistě v blízké budoucnosti ve smyslu efektivity ve stavebnictví velké téma."