Na konci září se po osmi týdnech sejde bankovní rada České národní banky, aby hlasovala o měnové politice.