Americký dolar v úterý opět posílil na úkor rozvíjejících se trhů, jejichž měny letos dále padají. Zemím, jako jsou například Argentina, Turecko nebo Brazílie, se tak značně prodražuje splácení zahraničního dluhu i financování dovozu. Trpí stále hlubší platební nerovnováhou, což může v krajním případě vést až ke státnímu bankrotu a ohrožení úzce provázané globální ekonomiky.

Současnou situaci komplikuje napětí ve světovém obchodu, poznamenaném celní válkou mezi Spojenými státy a jejich hlavními obchodními partnery, tedy Evropskou unií, Kanadou a Čínou. Na ruský rubl doléhají hlavně západní obchodní sankce, které hodlají USA dále zpřísnit. Moskva se proto chce zbavovat amerických státních dluhopisů a v mezinárodním obchodu více využívat rubl a euro.

Stupňování obchodního střetu povede k dalšímu posilování dolaru, měny rozvíjejících se ekonomik budou naopak chřadnout. Investoři se proto obávají, že právě tyto měny se dostanou do ohniska obchodní války. To by pro ně znamenalo další podnět k tomu, aby zavrhli rozvíjející se trhy a přelévali svůj kapitál do dolarových aktiv.