Na světě je spousta lidí, kteří na potkání druhým radí, co by měli dělat. Ale jejich nápady nikdy neprošly testem praxe. Gerald Knaus k nim rozhodně nepatří. Jestli někdo může tvrdit, že zásadně přispěl ke snaze řešit migrační krizi, je to on − a to jako faktický otec dohody mezi zeměmi Evropské unie a Tureckem.

Už proto se vyplatí poslouchat, co Knaus o migraci říká. Stačí se podívat na to, jak se dnes snaží země Evropské unie migraci čelit, a zjistíme, že Knausovým myšlenkám dál naslouchají nejvlivnější evropští politici.

Knaus navrhuje, aby v Evropě vznikla záchytná centra, ve kterých by byli migranti shromážděni a kde by s nimi proběhlo azylové řízení. A lídři členských států EU se na tom v červnu shodli. Teď jde o to, jak návrh převést do praxe. Ale to už nemohou ovlivnit lidé, jako je Knaus. Je to na politicích.

Knausův návrh reaguje asi na nejdůležitější problém, který teď Evropu v souvislosti s migrací trápí. Počet lidí, kteří připlouvají přes Středozemní moře, se oproti rokům 2015 a 2016 razantně snížil. Vrátil se na úroveň před migrační krizí, kdy toto téma bylo v Evropě v podstatě na okraji zájmu.

Pro politiky v řadě zemí včetně Česka je ovšem migrace stále tématem číslo jedna. Vedle integrace lidí, kteří v zemích EU dostali azyl, by ale měli řešit především otázku, jak naložit s těmi, kteří do Evropy připluli, na ochranu však nárok nemají, protože jsou pouhými ekonomickými migranty.