Dokončuji svou prezentaci a posluchači mě zahrnují otázkami. To je sen každého přednášejícího, uvědomuji si a odpovídám na jeden dotaz za druhým. Mladí lékaři mi ještě přináší rukopisy článků se svým vlastním výzkumem. "Mohl byste se na to podívat?" ptají se výbornou angličtinou. Někteří vystudovali ve Spojených státech, jiní v Austrálii nebo v Německu. Snaha dostat ze mě vše, co vím, je zjevná. Chtějí uspět a udržet se v téhle skvělé nemocnici, kterou ročně projdou tři miliony pacientů. Nejsou placeni špatně, vlastně dost podobně jako my, ale jejich příjem je pouze ze třiceti procent stálý, vše ostatní závisí na aktuální výkonnosti v daném měsíci. Musí se snažit, což je patrné i odpoledne při práci na špičkově vybaveném sále.