Výšková budova Strojimportu u stanice metra Želivského nebo obchodní dům Družba (dnes Desirred) na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice v Praze dnes sice památkově chráněné nejsou, ale to se jednoho dne může změnit. Podle odborníků obsahují tyto stavby z první poloviny 70. let minulého století památkově významné prvky jako schodiště, plastiky či výtvarná díla v interiéru.

Status národní kulturní památky by mohly získat i desítky staveb v regionech, jako je třeba obchodní dům Labe v Ústí nad Labem ze stejného období či řada objektů ve středočeském Berouně včetně bývalého sekretariátu OV KSČ na Wagnerově náměstí, kde dnes sídlí Česká pojišťovna.

Stavby v bruselském slohu či brutalismu, které mají památkový potenciál, jsou součástí projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Jejich seznam je veřejně dostupný na webu Národního památkového ústavu (NPÚ) a odborníci do tohoto katalogu zapisují průběžně další objekty.

Na výzkumu financovaném ministerstvem kultury se vedle NPÚ podílí Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a stavební fakulty ČVUT v Praze a VUT v Brně.