Spolehlivost odhadů toho, kdy dojde k obratu hospodářského cyklu, je podobně nejistá jako dlouhodobá předpověď počasí. Přesto zájem o tyto téměř věštby neutuchá. Každý chce přece vědět (nebo alespoň tušit), co mu hrozí.

V případě ekonomického výhledu platí jeden historický fakt, který se sice týká Spojených států, ale vzhledem k velikosti tamní ekonomiky z něj plyne poučení i varování pro mnohé další země. Od poloviny 19. století zažily USA recesi zatím v každé dekádě. Ani současný hospodářský boom, který Amerika zažívá už devět let, nevydrží navěky.

Kdy tedy současná ekonomická jízda a s ní spojený růst skončí? V prvé řadě je třeba si ujasnit, co je recese. Zjednodušená definice říká, že jde o pokles hrubého domácího produktu (celkové hodnoty majetku, zboží a služeb vytvořených v daném časovém období) nejméně ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích.

V USA ale oficiálně začátek a konec recese určuje Národní úřad pro ekonomický výzkum (NBER). Tato nezisková instituce, jejíž členskou základnu tvoří více než tisíc profesorů ekonomie a managementu, vede přehled o střídání hospodářských cyklů v USA od roku 1857.