Ekologický zemědělec Pavel Moulis má farmu jako ze škatulky. I díky tomu, že příležitost chytil takříkajíc za pačesy. Od okamžiku, kdy do Česka začaly přicházet evropské peníze, se snažil co nejvíc využít investičních unijních dotací, rozdělovaných přes Program rozvoje venkova. "Bylo nám jasné, že s tím, jak se budeme vyrovnávat Západu, bude klesat objem investičních dotací přitékajících do České republiky. Na farmě jsme potřebovali co nejvíc činností zmechanizovat a k pořízení techniky nám pomohly dotace. Díky nim jsme také zrekonstruovali stáj pro chov masných krav, postavili penzion a rozvinuli nové aktivity," oceňuje dotační výpomoc soukromý zemědělec.

Ke klasické sedlačině přidali Moulisovi ubytování na farmě, která tak nyní stojí na třech pilířích. Těmi jsou zemědělství, bioprodukce (hovězí maso s certifikátem bio) a agroturistika. "Agroturistika není opřena o dotace, přitom poskytuje relativně stabilní příjem. Máme spoustu zákazníků, kteří budou jezdit, i kdyby byla ekonomická krize," věří Pavel Moulis.

Pomáhá obchodu i hospodě

Rodina se dvěma dětmi žije na vesnici, jejich ekologická farma i díky evropským dotacím vzkvétá. Moulisovi svým podnikáním přispívají k opravdovému rozvoji venkova − na rozdíl od největších hráčů potravinářského průmyslu, kteří z dotačního programu pro venkov odčerpávají miliardy korun na nákup nových linek.

"V obci jsme zrekonstruovali opuštěný kravín, který byl v dezolátním stavu a dělal jen ostudu. Naproti němu, na místě, kde dříve bývala strouha zarostlá křovím, jsme postavili penzion," představuje některé podpořené investice Moulis. Farma a okolí ožily. Ročně sem zavítají tisíce dětí ze základních a mateřských škol, které poznají, jak to na farmě chodí.