Ve Spojených státech se rychle zvětšuje rozdíl mezi příjmy nejbohatších a nejchudších lidí. V blízké budoucnosti bude tato propast ještě hlubší i kvůli daňovým změnám, které zavádí administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

Podle zprávy World Inequality Report pro rok 2018 je tento rozdíl ještě patrnější, když se vývoj USA srovná s rozvinutými zeměmi západní Evropy. V polovině minulého století činil podíl příjmu procenta nejbohatších Američanů na celkovém bohatství země asi 10 procent a byl přibližně stejně velký jako v západní Evropě. Během let se situace obrátila − v roce 2016 mělo procento nejbohatších v Evropě podíl asi 12 procent, v USA se ale zdvojnásobil na 20 procent. Zároveň s tím klesl podíl spodní příjmové poloviny Američanů z 21 asi na 13 procent. V Evropě k takovému obratu nedošlo.