V úterý večer se před pražskou budovou Státního fondu pro rozvoj bydlení začali řadit první lidé, kteří si chtěli zažádat o státní půjčku na bydlení – zvýhodněný úvěr pro mladé, kterým mohou financovat pořízení nového bydlení. Termín pro podávání žádostí začínal až ve středu ráno. Dotyční žadatelé se tak báli, aby je někdo nepředběhl a jejich snaha nevyšla vniveč. Fond měl mít na půjčky k dispozici jen 650 milionů korun, což je zlomek toho, co každý rok půjčí na hypotékách komerční banky. Zároveň je ale poskytuje o poznání výhodněji. O tom, kdo půjčku od státu dostane, tak rozhodoval i termín podání.

Nakonec ale žadatelé tolik spěchat nemuseli. K pátečnímu odpoledni, kdy se příjem žádostí pro tento týden uzavřel, dorazilo na fond celkem 320 žádostí. Celková vyžádaná částka pak činí 371 milionů korun, tedy lehce přes polovinu celého rozpočtu. "Vzhledem k vlně dotazů, která probíhala celé léto, jsme očekávali větší nápor," přiznává mluvčí fondu Karolína Smetanová.

Skutečnost, že reálný zájem byl nakonec nižší, může být podle ní způsoben i tím, že pro podání žádostí je třeba získat hned několik dokumentů a potvrzení. Není třeba možné žádat o půjčku na stavbu domu na pozemku, který se nachází v záplavové zóně. Termín tak pravděpodobně všichni potenciální zájemci nestihli. "Myslím, že když došlo na lámání chleba a lidé si začali uvědomovat, co vše je nutné doložit, tak se ukázalo, že třeba špatně odhadli časovou náročnost," tvrdí Smetanová.

V celkovém počtu žádostí podle odhadů převažují žádosti o výstavbu rodinného domu. V jejich rámci mohou lidé žádat až o 2 miliony korun. Druhou nejčastější volbou by měly být modernizace, na něž si mohou mladí lidé vyžádat maximálně tři sta tisíc korun.