Společnost ČEZ Prodej nemá nárok na více než miliardu korun od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za objednanou, ale neodebranou elektřinu v roce 2010. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, když zamítl žalobu energetické firmy.

Soud sice uznal, že ČEZ Prodej byl poškozen, "jsou tu ale okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, protože došlo ke změně zákona," uvedla soudkyně Růžena Kučerová. Ta tak potvrdila svůj dřívější rozsudek, který vynesla již před čtyřmi roky. Jenže její verdikt posléze otočil vrchní soud. A Nejvyšší soud loni vše zrušil a rozhodl, že soudy musí případ znovu projednat.

Pro SŽDC je to vítaný verdikt, který jí může výrazně vylepšit hospodaření. Peníze již zaplatila právě na základě pravomocného rozhodnutí vrchního soudu z roku 2015. Včetně úroků to bylo 1,14 miliardy korun. Ty by nyní měla dostat zpět. "Jsme rádi, že se soud přiklonil k naší argumentaci," uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

SŽDC vs. ČEZ Prodej

◼ Prosinec 2008 – Šéf SŽDC Jan Komárek podepisuje s ČEZ Prodej tříletou smlouvu na nákup elektřiny pro všechny dopravce na dráze.
◼ Červenec 2009 – Mění se energetický zákon a dopravci si nově mohou koupit elektřinu napřímo a SŽDC je povinna jim poskytnout svoji síť. Ti toho využívají, protože ceny elektřiny klesly o třetinu proti těm, které na tři roky nasmlouvala SŽDC.
◼ Červen 2010 – ČEZ Prodej podal žalobu a chtěl 805 milionů za neodebranou elektřinu.
◼ Duben 2014 – Městský soud v Praze žalobu zamítá s tím, že SŽDC nemohla za změnu zákona.
◼ Březen 2015 – Vrchní soud v Praze verdikt otáčí, smlouvy se prý mají plnit. SŽDC poté platí i s úroky 1,14 miliardy korun, ale současně podává dovolání k Nejvyššímu soudu.
◼ Srpen 2017 – Nejvyšší soud všechny rozsudky ruší, soudy se prý nedostatečně zabývaly tím, zda opravdu musela SŽDC připojit dopravce ke své distribuční soustavě. SŽDC okamžitě žádá vrácení zaplacené sumy, když to ČEZ Prodej odmítá, podává žalobu na vydání neoprávněného obohacení.
◼ Srpen 2018 – Městský soud v Praze potvrzuje svůj původní, čtyři roky starý verdikt a znovu říká, že ČEZ Prodej na zaplacení neodebrané elektřiny nemá nárok.

Podle ČEZ Prodej ale spor nekončí, protože se opět odvolá. A firma tak nemíní uvedenou sumu dobrovolně vrátit. "Bez ohledu na výrok Městského soudu v Praze jsme i nadále přesvědčeni, že náš požadavek na náhradu škody je oprávněný, tedy že plnění SŽDC na základě pravomocného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze bylo po právu," uvedl mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Tak draze? To nechceme