Horečná aktivita silničářů po celém Česku, v minulých letech v tomto rozsahu nevídaná, má krom špatného stavu silnic především jednu příčinu. Umožnily ji rekordní peníze, které stát i jednotlivé samosprávy na opravy komunikací vyhradily. "Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) půjde na opravy a údržbu dálnic 3,9 miliardy a na silnice I. třídy 7,86 miliardy korun. Jedná se o národní zdroje, jelikož ty evropské nemohou být využity pro opravy. Dále jsme také přispěli částkou čtyři miliardy korun krajům na opravy silnic druhých a třetích tříd. Dohromady tedy letos půjde na opravy silnic a dálnic 15,76 miliardy korun," počítá mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Lukašík.

To ale zdaleka není všechno. Další miliardy korun poputují na opravy silnic II. a III. třídy, které financují jednotlivé kraje ještě z jiných zdrojů. A další peníze utratí města a obce. Přesně vyčíslit celkové výdaje samospráv ovšem prakticky není možné. "Kraje opravují ze svých zdrojů také, je to ovšem otázka pro ně, kolik to bude," dodává Lukašík. Mimochodem, odpověď mluvčího ukazuje, že v Česku aktuálně neexistuje žádná "centrální autorita", která by všechny opravy silnic koordinovala, nebo alespoň registrovala jejich objem a financování.

Týdeník Ekonom proto oslovil jednotlivé krajské úřady; u obcí to s ohledem na jejich počet nebylo reálné. Výsledek? Krajské samosprávy za údržbu a rekonstrukci komunikací utratí celkem přes 18 miliard korun. V nich je nicméně započten i čtyřmiliardový příspěvek SFDI. Konečný účet za opravy dálnic a silnic I. až III. třídy tedy letos dosáhne zhruba 30 miliard korun.

Investice do oprav dálnic a silnic I. třídy

V posledních letech jde o rekordní sumu. Například kraje ještě loni investovaly do rekonstrukcí a údržby komunikací jen zhruba 12,2 miliardy. Rekordu dosáhlo také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD): v tomto roce za opravy dálnic a silnic I. třídy utratí 11,4 miliardy; loni to bylo 10,2 miliardy. I v dosud "nejštědřejším" roce 2015 byly výdaje o 100 milionů nižší než letos. Co se měst a obcí týče, historicky nejvyšší sumu na opravy dostala letos například také Technická správa komunikací v Praze: šlo o 1,83 miliardy, což je o 300 milionů více než loni. Odkud tyto peníze pocházejí?