Diskutovat o Bohu je ošidné, protože Bůh je vědecky nedokazatelný i nevyvratitelný zároveň. Takže existují jen dvě možnosti: buď je, nebo není. A každá další diskuse se zdá být zbytečná. Nicméně setkal jsem se nedávno s lidmi, kteří používali termín "náš Bůh" (ve smyslu "nám přikazuje", "nám zakazuje" a podobně) − a když se nad tím člověk zamyslí, zjistí, že logika používaná ve vědě může fungovat i ohledně Boha.

Tak třeba ten "náš Bůh". Dotyční jsou monoteisté, nemyslí tím tedy nějakého boha svého domácího krbu, ale univerzální entitu mající pod palcem všechno. Takže i ty, kteří vyznávají nějakého jiného "našeho Boha" − který jim ale přikazuje jiné věci. Někdy dokonce zabíjení těch, kterým "jejich Bůh" zase přikazuje potírat je. Když to dovedeme do logického konce, sice pořád platí, že Bůh buď je, nebo není, ale nic jako "náš Bůh" rozhodně není. Tedy alespoň pokud je Bůh dobrý, což ovšem logicky být musí, protože kdyby nebyl, pak by nešlo o Boha, ale o ďábla.