Antonín Švehla

Přední československý státník a politik. Představitel agrárního hnutí, který dokázal sjednotit venkov. Spoluzakladatel Sdružení českých zemědělců, byl u zrodu agrární strany, založil deník Venkov a byl předsedou České strany agrární. V říjnu 1918 byl v čele hlavních politických sil země, vedených "pěti muži 28. října". Vedle Tomáše G. Masaryka, se kterým spolupracoval, byl nejsilnější osobností první republiky.