Při výběru akcií do podílového fondu Stock Small Caps dbá portfolio manažer Mikuláš Splítek ze společnosti Erste Asset Management nejen na finanční ukazatele, ale zejména na vnitřní kvalitu firem. Hodně jej zajímají například lidé z vrcholového managementu − zda jsou schopní a čestní. Nechce, aby jejich vinou byli poškozováni akcionáři. Rád je proto poznává osobně.

HN: Čím jsou akcie malých firem zajímavé? Jaká story stojí za investováním do těchto cenných papírů?

Když se podívám na graf vývoje kurzu akcií za posledních sto let, malé firmy mají asi o dvě procenta ročně vyšší výkonnost než ty velké. Zatímco průměrné roční zhodnocení akcií velkých firem bylo 6,5 procenta, u malých to bylo okolo 8,5 procenta. Takže historická výkonnost je začátek té investiční story. Je ale třeba dodat, že to je zároveň prémie za větší riziko spojené s malými firmami. Sektor je totiž charakterizován vyšší volatilitou. Takže zatímco u indexu velkých amerických firem je průměrné denní kolísání kurzu nahoru nebo dolů jedno procento, u malých firem je asi o 60 procent vyšší. A s tím je nutné počítat.

HN: Jaké zastoupení v portfoliu investora by měly mít akcie malých firem, small caps?

Jedná se o doplněk akciové složky. Důležité je totiž zmínit ještě jednu věc − nejenže má tento sektor vyšší volatilitu, to by ještě investor dokázal ustát, ale je tam i vyšší rozptyl. To znamená, že deset procent nejúspěšnějších firem si v sektoru malých firem vede daleko úspěšněji (z hlediska vývoje kurzu) než deset procent nejhorších. Rozptyl je dán vyšší informační asymetrií, tedy tím, že menší firmy sleduje nižší počet analytiků a institucio­nálních investorů, proto se tam zprávy šíří pomaleji.