Tu otázku si kladu už dlouho a uspokojivou odpověď na ni stále ne a ne najít. Ale abych to všechno neprozradil hned na začátku, tak nejdříve uvedu několik příkladů.

Ráno nasednu do auta, vyjedu z garáže a hned před domem na mne kdosi sedící za volantem dodávky začne troubit, zuřivě gestikulovat a pak stáhne okénko a vychrlí proud vulgarit. Vůbec nevím, co se děje a proč ten člověk křičí. Aha, možná jsem nedal správně blinkr. Rychle tedy posunu páčku vedle volantu a přidávám plyn. Na uklidnění si pustím rádio a slyším listopadového kontrarevolucionáře, jak přednáší mladé generaci o tom, že by měla vzít zodpovědnost za naši zemi do svých rukou stejně, jako to kdysi udělal on a jeho přátelé.