Pozitivní vliv zeleně na okolí budov a jejich uživatele ve městech nabývá při současných tropických teplotách zcela jiný rozměr. Střechy pokryté zelenými koberci, případně osázené keři a stromy, nebo fasády z rostlin začínají být trendem kancelářských budov i v tuzemsku. Přínosnější než jejich estetická funkce je ovšem fakt, že zeleň na konstrukcích chrání v létě budovy před přehříváním a v menší míře i v zimě proti mrazům a větru.

"U bytových domů zatím nevidíme pokrok, přitom v některých západoevropských městech platí nařízení, aby novostavby s plochými střechami byly pokryty zelení," říká Pavel Dostal, partner společnosti Greenville Service, odborného poradce na zelené střechy. "Vegetační střechy a fasády přináší úspory na chlazení budovy a také vlhčí a chladnější vzduch v jejím okolí," dodává.

"Povrch zelené střechy se během léta zahřívá na teploty až o 50 °C nižší, než je tomu u běžných krytin," vyjmenovává přínosy zelených střech Rostislav Dvořák ze stavební firmy Liko-S. "Hydroizolace pod vegetačním souvrstvím navíc není vystavena vlivu ultrafialového záření ani velkým výkyvům teplot, což výrazně prodlužuje její životnost," popisuje.