Které knihy teď máte na nočním stolku?

Nedávno jsem dočetl Antialkorán Patrika Ouředníka. To je esejistická polemika o islamismu v kvalitě, jakou u nás umí málokdo. Ouředník je mimořádně vzdělaný člověk s citem pro jazyk/y a jeho významy, trochu mi v tom připomíná také vícežánrového staršího solitéra Pavla Eisnera. A teď po chvilkách uždibuju Glosy ze zápisníku česko-německého historika pohnutého osudu Bedřicha Loewensteina, ten loni zemřel. Supluju si tím pomíjivé čtivo facebookového a twitterového druhu, v němž je nadčasových myšlenek o aktualitě pomálu.