V různých besedách a článcích zazněla řada názorů od právníků, ale zásadní otázka nikoli. Ani fakta nebyla uváděna a interpretována právníky správně, dokonce ani soudci ne.

Lidé, kteří vložili své peníze do pořízení bytů, udělali bohužel řadu chyb, byť pochopitelných. Když se například obracím na právníka, předpokládám logicky, že koná správně; sám tomu nerozumím. Jinak bych si ho nemusel najímat. Když jsem členem družstva, předpokládám, že družstvo koná správně a neověřuji jeho kroky. Jinak bych v něm nemusel být a mohl si to dělat sám.