Být Čech znamená patřit do klubu přibližně čtyřicítky národů světa, které se těší nejvyšší životní úrovni. Pro vstup do klubu dvaceti elitních zemí, tedy prvních deseti procent, ale české příjmy zdaleka nestačí. K první třicítce už to tak daleko není. Čechy předbíhají sice i Turci, avšak to se pravděpodobně brzy změní. Analýza Hospodářských novin přináší mapu porovnávající příjmy ve více než stovce zemí světa.

Měsíční příjmy na obyvatele Islandu činí v přepočtu 105 tisíc korun. Němec má k dispozici v průměru 80 tisíc korun a Čech zhruba 32 tisíc korun. Takovéto srovnání ale nedává příliš smysl, neboť zboží a služby jsou v jednotlivých zemích různě drahé. Bez zohlednění cen nelze životní úroveň porovnat.

Po jejich zohlednění z analýzy vyplývá, že ve skutečnosti je na tom ze třech jmenovaných národů nejlépe Němec. Druhý je obyvatel Islandu. Jeho životní úroveň, pokud ji měříme příjmem na hlavu, ale není více než třikrát vyšší než česká, jak by se z výše zmíněných částek mohlo zdát. Islanďan je na tom jen o třetinu lépe než Čech. Pro představu, přibližně o třetinu je vyšší životní úroveň v Česku než v Číně.

V mapě je zároveň zohledněna i bezpečnost v jednotlivých zemích. Pokud se člověk rozhodl odejít do zahraničí za prací nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, rád by věděl nejen, jak si v nové domovině bude žít ve srovnání s Českem materiálně, ale i jak bezpečná daná země je.

Z výpočtů zohledňujících rozdílné ceny v jednotlivých zemích vyplynulo, že jednoznačně největší měsíční příjem na obyvatele mají lidé v Kataru, konkrétně jde o 81 tisíc korun, následují Švédi a Norové. Více než dvojnásobné příjmy než Češi mají ještě Dánové, Švýcaři a Američané. Do příjmů se nepočítají jen mzdy, ale i příjmy z podnikání nebo výnosy z držení akcií. Příjmy jsou tedy mnohem komplexnější, a tím pádem i vhodnější pro porovnávání životní úrovně v jednotlivých zemích než mzdy.

Poměrně překvapující je, že Čechy předběhli Turci, kteří mají po zohlednění cenové hladiny průměrné příjmy ekvivalentní přibližně 37 tisíci korunám. Tento výsledek koresponduje i se zprávou OECD, která ukázala, že Turci tuzemsko přeskočili konkrétně ve mzdách už v minulých letech.