Česká republika v pololetí získala z rozpočtu Evropské unie o 10,4 miliardy korun více, než do něj odvedla. Vyplývá to z informací zveřejněných v pátek ministerstvem financí na internetu. Loni v pololetí tzv. čistá pozice Česka činila 16,7 miliardy korun.

Čistá pozice za první pololetí je letos nejnižší od prvního pololetí 2012, kdy byla 6,6 miliardy korun. Naopak nejvyšší byla v prvním pololetí 2015, a to 126,8 miliardy korun.

Pokles čisté pozice ve srovnání s předchozími roky je podle MF způsoben hlavně pomalým tempem realizace projektů spolufinancovaných z fondů politiky soudržnosti v první polovině letošního roku. "Přes tento cyklický výkyv z odhadů vyplývá, že Česko do konce tohoto roku vyčerpá přidělené prostředky politiky soudržnosti tak, aby nedošlo ke ztrátě," uvedlo MF.

Česko v pololetí obdrželo z unijního rozpočtu 32,9 miliardy korun a odvedla do něj 22,5 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Na politiku soudržnosti Česko v pololetí získalo 8,1 miliardy korun. Příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 24,7 miliardy korun, z toho objem přímých plateb byl 20,7 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak Česko do konce června zaplatila do rozpočtu EU 538,3 miliardy korun a získala z něj 1,24 bilionu korun. Celkem Česko dosud získala z EU o 705,8 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních dostupných údajů Evropské komise z roku 2016 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie a Velká Británie.

V roce 2016 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 11 miliard eur (zhruba 279 miliard korun) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz loni bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o sedm miliard eur (cca 180 miliard korun) více, než do něj odvedlo.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok mld. Kč
2004 7,3
2005 2,0
2006 6,9
2007 15,2
2008 23,8
2009 42,3
2010 47,9
2011 30,8
2012 73,8
2013 84,8
2014 75,3
2015 150,0
2016 80,6
1. pololetí 2017 16,7
2017 55,4
1. pololetí 2018 10,4

Zdroj: MF

Bilance příjmů a výdajů EU v rozpočtu vybraných zemí 2004 až 2016 (Operating budgetary balances) - miliony eur

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ČR + 272 +178 +386 +657 +1178 +1703 +2079 +1455 +3045 +3401 +3004 +5699 +3222
Slovensko +169 +271 +323 +618 +726 +542 +1350 +1161 +1597 +1287 +1010 +3095 +1986
Polsko +1438 +1853 +2998 +5136 +4442 +6337 +8428 +10.975 +11.997 +12.237 +13.748 +9483 +6973
Německo -7140 -6064 -6325 -7415 -8774 -6368 -9224 -9003 -11.954 -13.825 -15.502 -14.307 -10.988
Itálie -2947 -2199 -1732 -2014 -4101 -5059 -4534 -5933 -5058 -3790 -4467 -2639 -3207
Francie -3051 -2884 -3013 -2997 -3843 -5873 -5535 -6406 -8298 -8446 -7165 -5523 -9216
Maďarsko +193 +590 +1115 +1606 +1112 +2719 +2748 +4418 +3280 +4955 +5682 +4637 +3581

Zdroj: Financial Report EC