ANO

Donald Trump, americký prezident

Při našem setkání jsme zahájili novou fázi těsného přátelství mezi USA a Evropskou unií, období silných obchodních vztahů, ze kterých budou profitovat obě strany.

NE

Marie Kaspereková, Atlantická rada

Prezentují výsledky svého setkání jako něco velmi pozitivního, jde ale jen o jakési částečné příměří. Dokud ponechají USA současná cla na evropskou ocel a hliník, nebude unie příliš ochotna vyjednávat o dalších věcech.

Související