Technologický pokrok podle Michala Stachníka výrazně mění způsob práce. Důkazem je podle generálního ředitele společnosti Cisco třeba digitální tabule Webex Board, kterou si velmi oblíbil. "Díky ní jsem si rychle zvykl spolupracovat a setkávat se s kolegy virtuálně namísto dlouhého dojíždění. Zkrátka ji zapnu a ve vteřině přeskočím D1," říká.

Součástí manažerského prostředí je podle něj bezpochyby mobilní telefon  1 . "Jeho nenahraditelnost vám dnes potvrdí každý kolega a ani já v tomto ohledu nevybočuji," říká s tím, že bez telefonu si své fungování neumí představit. Tablet  2  naopak využívá spíše pro soukromé účely, například doma s dětmi.