Rodinné firmy sehrávají velice významnou úlohu v mnoha ekonomikách, v té německé obzvlášť. Jejich podnikatelský úspěch nezávisí jen na celkové konjunktuře, ale také na tom, zda v nich panují spořádané poměry a jsou jasně vymezena vlastnická práva a rozhodovací pravomoci. V opačném případě propukají vleklé spory a s firmou to pak často jde z kopce.

 "To, co nejvíce ničí hodnotu rodinné firmy a může vést až k jejímu krachu, jsou vnitřní roztržky," uvádí v listu Der Tagesspiegel firemní poradce Peter May. Jak dodává, podnikatelská rodina je pořád rodina. Od těch "běžných" se liší tím, že v ní je hodně peněz, takže čistě rodinné záležitosti se zákonitě prolínají s byznysem.

Přitom rozepřím lze předejít, pokud se včas právně ošetří rozdělení majetku i rozhodovací pravomoci. "Ale během dědických řízení v Německu se ukazuje, že se tyto důležité věci často opomíjejí. On totiž nikdo rád nemyslí na to, co bude po jeho smrti," míní právník Mark Binz.

Ferdinand Piëch (81)

Žádný z automobilových bossů v Evropě nezměnil tvář tohoto odvětví jako Rakušan Ferdinand Piëch, který začínal jako inženýr u Porsche. Tvrdý manažer, asketa a pedant, který dokázal řadu let hýbat figurami na personální šachovnici Volkswagenu. Co si zamanul, to také provedl bez ohledu na mínění okolí. Ale nakonec to musel po 55 letech práce pod tlakem rodiny zabalit.

Velice komplikovaná situace může nastat, má-li hlava rodiny odkazující své jmění za sebou pestrou životní dráhu. Jako třeba Rudolf August Oetker, který řídil rodinné impérium v letech 1944 až 1981. Se třemi manželkami zplodil pět dětí, a když jako devadesátiletý počátkem roku 2007 zemřel, mezi osmi jeho dědici propukl spor o to, jaké pozice kdo v koncernu zaujme.