Někteří podnikatelé se neradi baví s novináři. Nebo se s nimi vůbec nebaví. Jedni se bojí, že by jejich slova někdo zkreslil. Další nechtějí prozrazovat, co jim jde hlavou, jiní mají máslo na hlavě. Jsou i tací, kteří žijí v přesvědčení, že by museli za článek příslušnému médiu platit.

A pak jsou lidé, kteří s novináři normálně komunikují. Nicméně je na každém podnikateli, jaký vztah s médii si vytvoří. Je součástí práce novinářů se v tom pohybovat.

Pak jsou ovšem lidé, kteří pracují za veřejné prostředky a ve veřejný prospěch. Tady se očekává vstřícnost k zástupcům veřejnosti. Není nic smutnějšího, než když se vysoce postavený zástupce veřejné sféry odmítá bavit s novináři. Nebo jimi dokonce pohrdá či se jim vysmívá. Tady nemůže mít novinář slitování a musí takové pomyslné informační balvany otáčet. Pod jedním takovým jsme našli hemžit se kancléře prezidenta, pana Mynáře, jehož aktivitám se věnujeme v hlavním tématu.

Dále vám v aktuálním čísle přinášíme rozhovor s bývalým bankéřem Pavlem Kysilkou, který se dal na inovace a ví, jak zlepšit české školství. Anebo si můžete přečíst téma o nájmech, které raketově rostou. Hezké letní čtení.