Zemím Evropské unie se dlouhodobě nedaří vyhošťovat migranty, jimž odmítly udělit azyl. Podle statistik Evropské komise zvládnou poslat pryč jen necelou třetinu lidí, kteří nemají nárok na to, aby v Evropě zůstali. Hlavně proto, že státy, odkud migranti pocházejí, je nechtějí přijímat zpět. Brusel se tyto země snaží přimět, aby začaly spolupracovat. Své občany začal přijímat například Afghánistán. Většina neúspěšných žadatelů o azyl má ale stále dobrou šanci na to, že v EU zůstane, byť nelegálně. Rakousko, které teď unii předsedá, navrhuje, aby mohli být tito lidé "odsunuti" mimo území EU. Návrh ve čtvrtek na schůzce v Innsbrucku představilo ministrům vnitra ostatních států uskupení.

Ty by se podle Vídně měly především snažit, aby k nim přes Středozemní moře migranti úplně přestali přijíždět. "Dává smysl nabídnout těmto lidem ochranu mimo území EU," prohlásil rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Na tom se už minulý měsíc na summitu v Bruselu shodli lídři všech států unie − chtějí migranty zadržet už na moři a odvést je do záchytných center, která mají vzniknout v Africe. Jejich žádost o azyl by byla posouzena tam. EU ale nejdřív musí přesvědčit africké země, aby se vznikem těchto center na svém území souhlasily.

Rakousko chce jít ještě dál − do třetích zemí, především v Africe, by chtělo posílat i lidi, kteří v Evropě sice nedostanou azyl, ale jejich mateřská země je odmítne přijmout zpět. Vídeň ve svém návrhu bez dalších detailů zmiňuje "možné pobídky", které by EU mohla třetím státům nabídnout, aby cizí migranty přijaly.