V Německu dlouhodobě zjišťují podnikatelské klima dvě instituce − centrum pro evropskou ekonomiku ZEW a výzkumný institut Ifo. Zatímco ZEW se dotazuje bank, pojišťoven a dalších finančních společností, Ifo své dotazníky zasílá firmám z průmyslu a obchodu.

Jejich průzkumy dochází k podobným závěrům. Optimismus, který ohledně německé ekonomiky vládl na přelomu roku, oslabil. Byť Němci stále hodnotí svoji současnou situaci dobře, do budoucnosti hledí s obavami.

Pesimismus (až nečekaně silný ve financích) převládá ohledně toho, jak se bude ekonomice dařit za půl roku.