V Česku právě probíhají přípravy nového civilního procesního kodexu. Z vyjádření ministerstva spravedlnosti vyplývá, že jedním z hlavních cílů nového občanského řádu je soudní řízení v civilních věcech zrychlit. K tomuto zrychlení nemá dojít na úkor zásadního snížení práv účastníků řízení a kvality soudních rozhodnutí. To, že ministerstvo spravedlnosti stanovilo zrychlení soudního řízení jako prioritu, hodnotíme v Unii podnikových právníků jednoznačně pozitivně a plně to podporujeme. Je-li ale zvýšení rychlosti soudních řízení hlavním cílem návrhu nového občanského soudního řádu, pak je třeba se v prvé řadě ptát, do jaké míry má na toto zrychlení vliv samotný procesní kodex a do jaké míry hrají roli jiné faktory.

Je zjevné, že na rychlost soudního řízení má vliv mnohem více faktorů než občanský soudní řád. Jde kromě samotné podoby právních předpisů zejména o organizační uspořádání a personální obsazení soudní soustavy, motivaci soudců a pomocného soudního personálu, systém jejich odměňování, dostupnost mimosoudních mechanismů pro řešení sporů, case management uvnitř jednotlivých soudů i napříč celou soudní soustavou, manažerské řízení rozhodovací činnosti soudů včetně monitoringu délky řízení a kvality rozhodování, využití IT prostředků a další.