Zástupy lidí pomalu stoupají na Sněžku − jsou tu sportovci běžící k vrcholu i starší pár, který si vykračuje jako na nákup. Kamenitá cesta s vysokými schody není tak lehká, jak by se zprvu mohlo zdát. Ale i tady, v srdci Krkonoš a ve více než tisíci metrech nad mořem, se vaří pivo.

Dopravu na Sněžku výrazně ulehčuje lanovka, která má zastávku ještě na Růžové hoře. Během plánování výletu je ale třeba brát v úvahu, že dopravní prostředek někdy kvůli počasí nejede až na úplný vrchol a turisty pak vysadí jen "v mezipatře". Odtud je to do nejvyššího bodu země dva a půl kilometru. Stejně tak je nutné vzít v potaz, že v letní sezoně se před nástupištěm tvoří dlouhé fronty, v nichž se dají strávit klidně i dvě tři hodiny.

Když už turista stane na vrcholu, jeho další kroky mohou vést dvěma směry. Na východ je to šest kilometrů do Malé Úpy, kde začíná Krkonošská pivní stezka v Pivovaru Trautenberk. Tato speciální trasa měří přes třiatřicet kilometrů. Vede přes hřebeny ke Sněžce, potom do Pece, zpátky na vrcholek, následně do Luční boudy a Friesových bud. Končí ve Vrchlabí, a když si poutník dá ve čtyřech ze šesti pivovarů po cestě alespoň dvě piva, dostane v cílovém pivovaru drobnou odměnu.

jarvis_5b3389d2498e8cf84c4ef4f1.jpeg
Úpské rašeliniště
Foto: Štěpán Šanda

My však volíme západní cestu z vrcholku Sněžky. Ta vede rovnou k Luční boudě. Z kameny vydlážděné stezky, po níž se spíše klopýtá, se mění ve dřevěný chodníček. Cesta totiž vede skrz Úpské rašeliniště, které ukrývá několik žijících připomínek doby ledové, kdy do této oblasti zasahovala tundra. Po hřebenu a hranicích s Polskem trasa mírně klesá a při pohledu zpět lze ještě spatřit majestátní Sněžku.