Poslední dobou je často slyšet, že Evropa by se měla vracet ke svým kořenům. Pro mnoho lidí ztracených v globalizovaném a rychle se měnícím světě to zní lákavě, protože z odstupu minulost vypadá jednodušeji, než když je člověk uprostřed dění. Tím spíš že většina lidí zná jen černobílou, zjednodušenou a idealizovanou historii z učebnic.

Ale když se nad tím zamyslíme, už to vůbec jednoduché není. Co jsou evropské kořeny? Mnozí je vidí v křesťanství − jenže ve kterém? Je to krevní msta a nesnášenlivost Starého zákona, nebo vznešená, ale nerealizovatelná morálka Nového zákona? Je to zesvětštělé katolictví, přísné protestantství, nebo mysticismus východních církví?